โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN

WORK WITH US

 
ติดต่อสอบถาม 
บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์จำกัด

ส่งใบสมัครงานมาที่  : 
Email: info@chaipradit.co.th
Tel: 034-466240-1, 034-832060-1, 034-854285 

 

 

 

 
ชัยประดิษฐ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้  มายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนเราต้องการรับสมัครบุคคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในปัจจุบัน  รวมไปถึงผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและ ศักยภาพสูงจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือโทรสอบถามสมัครงานพร้อมหลักฐานมาได้
 

Support Sale
เพศ : หญิงอายุ : 22-30 ปี
ประสบการณ์ : 1 ปี
ความสามารถ : มีความรู้ด้านการขายกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติพิเศษ : บุคลิกดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ผลตอบแทน : เงินเดือนประจำ / เบี้ยขยัน / Commission / Bonus