โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ HotLine : 065-926-6505 ไม้จ้อยส์ : 099-596-7987 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 Email: Saleschaipradit@hotmail.com , info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com

TH / EN / CN

ABOUT US


ชัยประดิษฐ์  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  มีประสบการณ์การแปรรูปไม้ทุกชนิด มายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ  มีความ ชำนาญด้านการรักษาเนื้อไม้ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ  ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 45 ไร่  โดยเรามีโรงผลิตต่างๆดังนี้

 
  • โรงเลื่อย มีอยู่ 15 โต๊ะ  เราเป็นผู้นำเข้าไม้ซุงสนจากต่างประเทศเข้ามาแปรรูป ตั้งแต่ปี 1998  และยังแปรรูปไม้เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ไม้ยางพารา ไม้กระถินเทพา ไม้สะเดา และไม้ทุเรียน เป็นต้น กำลังผลิต ประมาณ 3,000 คิวบิกฟุตต่อวัน
  • โรงอัดน้ำยา มีท่ออัดน้ำยาสุญญากาศ  3 ท่อ อัดน้ำยาประเภท Boron และ CCA
  • โรงอบไม้ มีบอยเลอร์ 8 ตัน สำหรับเตาอบ 16 ห้อง รวมทั้งเตาอบ IPPC
  • โรงปอกไม้ ทำ LVL Wood
  • โรงงาน ทำไม้โครงในฟิงเกอร์จ้อยส์
  • โรงงานผลิตไม้พื้น ไม้บันได การทำสีระบบ UV-Acrylic Lacquer  ไม้บัว
  • โรงงานไส โรงซอย
  • โรงงานประกอบพาเลต
  • โรงงานผลิตขี้เลื่อยอัดเม็ด Wood Pellet
  • โรงงานผลิตวู้ดชิป Wood Chip 

ชัยประดิษฐ์ ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทยในการทำ IPPC ด้วยวิธี การทำHeat Treatment (HT) ที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน ISO9001