โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

LVL Pallet
Block Pallet

เพื่อให้ไม้มีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น เราจึงมีแนวคิดนำไม้ซุงมาปอกเป็นวีเนียร์ความหนา 2-3 mm. อบแห้ง อัดประสานด้วยกาว เรียงซ้อนแต่ละชั้นในแนวขนานเสี้ยน ทำให้เนื้อไม้มีความแข็งแรงมากกว่าไม้เนื้อ Solid LVL Pallet จะใช้ไม้บางกว่า เมื่อเทียบกับ Solid Pallet และสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่า ข้อดีของ LVL Pallet ยกเว้นการทำ IPPC รับน้ำหนักได้ดีกว่าไม้จริง ใช้กาว E0 ผ่าน ปลอดสารเคมีต้องห้าม พาเลทไร้ตำหนิ ไม่มีตาไม้ แข็งแรง


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.