โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

Inversible Pallet

Inversible pallet is the pallet that can used either load on top or bottom size due to the identical of both size of pallet. This pallet is commonly used in the industrial glass bottle due to the narrow gap of the top and bottom boards.

 

เป็นพาเลท 2 หน้า มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับใช้หมุนเวียนในโกดัง รองรับน้ำหนักได้ ค่อนข้างมาก สามารถใช้ เหมาสำหรับวางซ้อนหลายๆชั้น นิยมวางสินค้าเช่น ขวดและแก้ว เป็นต้น

 


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.