โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 PL-008

CD3 size 1140x1140 mm Euro Standard pallet. Good for placing product such as big bag

พาเลทไม้ ขนาด CD3 1140x1140 มม. พาเลทไม้มาตรฐานยูโร เหมาะสำหรับการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ถุงขนาดใหญ่