โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

GMA Pallet (Concave Pallet)

GMA pallet is the stringers pallet which 4 way entries. Standard size of this pallet is 40”x48”. This pallet is commonly used in industries consumer products.

 


เป็นพาเลท 4 ทางขาเว้า ขนาดมาตรฐานของพาเลทนี้คือ 40”x48” GMA Pallet นิยมใช้กันหลายประเทศทั่วโลก มักจะรองสินค้าประเภทอาหาร อิเลคทรอนิก ในต่างประเทศสามารถแลกเปลี่ยนพาเลทกันได้

 


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.