โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

PL-007
Euro pallet 800x1200 mm.

Euro Standard pallet. Good for placing product and shipping in trucks industrial.

พาเลทไม้ ยูโร
800 x 1200 มม.พาเลทไม้มาตรฐานยูโร เหมาะสำหรับวางสินค้าในรถบรรทุกเพื่อจัดส่งสินค้า