โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

Export pallet

 

Export pallet is two way pallet, suitable for loading export goods. The size of it self (1100x1100) is firmly fit in containers. The high of this pallet is design for shorten in high in order to multiply stacking of goods.

Export Pallet เป็นพาเลทสองทาง เหมาะสำหรับใช้ในการส่งออก ด้วยขนาดที่เหมาะสมในการเข้าตู้คอนเทนเน่อ สามารถจัดเรียงวางข้างกันได้พอดี และความสูงของพาเลทไม่เปลืองเนื้อที่ภายในตู้เพื่อสามารถเพิ่มจำนวนขนส่งของสินค้า ใช้ได้กับโฟล์คลิฟเพียงอย่างเดียว

 


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.