โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

PL-006

2 ways entry Pallet, 3 stringers, 3 bottom boards. Makes handling easy with virtually all types of industrial trucks.

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง ตีห่างหนึ่งหน้า พื้นด้านบนของตัวพาเลทไม้ จะปูด้วยไม้ห่างกันตามความเหมาะสม ประกอบด้วยคานไม้ 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน งารถโฟล์คลิฟเสียบได้
2 ทิศทาง