โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 PL-005

Open Pallet, 4 way entry pallet. Consist of a block construction with bottom boards on 2 sides and centre. 2 way open entry and 2 way entry across bottom boards which give possibility to 4 way entry.
The open entry sides and shaped corners and bottom boards to make it easier to enter the pallet.

พาเลทไม้แบบ 4 ทาง ขาลูกเต๋าตีห่างหนึ่งหน้า พื้นด้านบนของตัวพาเลทไม้ จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟห่างกัน ประกอบด้วยคานไม้ 3 อัน มีลูกเต๋า 9 ลูก มีไม้พื้นล่าง 3 อัน งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง