โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

PL-004

Ply wood pallet or LVL Pallet 4 ways entry, 3 stringers, 3 bottom boards. Light weight pallet, exempt IPPC normally using in electronic part for export.
พาเลทไม้อัดแบบ 4 ทาง ขาเว้าตีห่าง หนึ่งหน้า พื้นด้านบน ของตัวพาเลท จะปูด้วยไม้ให้มีช่องไฟห่างกันพอประมาณ ประกอบด้วยคานไม้ขาเว้า 3 อันมีไม้พื้นล่าง 3 อัน ได้รับการยกเว้น IPPC งารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง