โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

Pallet 4 ways CP 3 Pallet

 

Mostly used in the chemical industries. Suitable for loading 200 liter tank. The image shown as 1140x1140 is suite for 4 tank in one CP3 Pallet. The CP3 pallet can be customized according for high capacity of the loading goods.

เป็นพาเลทรองสินค้าประเภทเเคมีภัณฑ์ สำหรับการรองถัง 200ลิตร ที่เป็นเคมีหรือสารเหลวเป็นต้น ขนาดจะเหมาะกับใส่ถัง 200ลิตรได้พอดี 4 ถัง แบบพื้นบนที่จะมีลักษณะยื่นออกมาจากลูกเต๋าเพื่อที่จะสามารถปรับขนาดตามสินค้าของลุกค้า

 

 


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.