โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

PL-003

Full Pallet 2 ways entry , 3 stringers, no bottom board, smooth surface 1 side, This pallet is common for paper industry.

พาเลทไม้แบบ 2 ทาง ปูทึบหนึ่งหน้าไม่มีพื้นล่าง พื้นด้านบนของตัวพาเลทไม้จะปูด้วยไม้ชิดติดกัน ไม่มีช่องไฟงานรถโฟล์คลิฟเสียบได้ 2 ทิศทาง เหมาะกับวางกระดาษ สติ๊กเกอร์