โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

4 Ways Blocks Palle
Blocks Pallet

 

Blocks pallet is specialize for loading bearing surface of goods. The special of this pallet is the blocks itself can be share up to 9 point of loading weight. Commonly using in various industries.

พาเลทแบบเต๋า ประกอบด้วย 9 เต๋าหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของแบบ งาโฟล์คลิฟสามารถเข้าได้ 4 ทาง
การวางสินค้าบน Blocks Pallet ควรวางกระจายน้ำหนักทั่วทั้งพาเลท ในแต่ละจุดที่มีลูกเต๋าวาง นิยมใช้สำหรับส่งออก

 


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.