โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

4 Stringers pallet

 

Pallet 2 ways entry , 3 stringers, Can be reversible. Commonly using by storage in Wearhouse. Can load heavy weight goods which more than 3tonnes. The loading weight can be consider more depend on the customization on the thickness of the top and stringers.

พาเลทไม้ 4 คาน เป็นพาเลทที่มีไม้4 คาน นิยมใช้สำหรับส่งออกและใช้หมุนเวียนภายในประเทศ สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 3ตันขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความหนาของไม้พื้น และคาน

 


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.