โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

PL-001

4 way entry pallet, consist of block construction with bottom boards on all 4 sides and centre, 5 bottom boards makes it suitable for the truck forks to enter the pallet. 
 

พาเลทไม้แบบ 4 ทาง ขาเต๋า ตีห่างหนึ่งหน้า พื้นด้านบนของตัวพาเลทไม้ จะปูด้วยไม้ ให้มีช่องไฟ ห่างกันตามความเหมาะสม ประกอบด้วยคานไม้ 3 อัน ไม้พื้นล่าง 5 อันปิดพื้นล่างหมดงารถโฟล์คลิฟเสียบได้ 4 ทิศทาง