โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 089-8935545,086-1442-9914,085-441-4536 Tel : 034-832060-1,034-466240-1
Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com , sales1@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

 

3 Stringers Pallet

Pallet 2 ways entry , 3 stringers, Can be reversible. Commonly using by storage in Wearhouse. Can load heavy weight goods. Can stack up to 2-3 levels.

พาเลทไม้ 2 หน้า คานไม้3คาน กลับด้านใช้ได้ นิยมใช้หมุนเวียนภายในประเทศ รองน้ำหนักสินค้าที่ค่อนข้างหนัก วางซ้อนกัน2-3ชั้น น้ำหนักที่รองได้ขึ้นอยู่กับความหนาของไม้พื้น และคาน


*แบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Pallet can be adjustable according to the customer’s requirement.