โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ HotLine : 065-926-6505 ไม้จ้อยส์ : 099-596-7987 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN

WHY WOOD ?

 

ใช้ “ไม้เศรษฐกิจ ” เพื่อลดโลกร้อนกันดีกว่า
วัตถุดิบที่ใช้ คือ ไม้ยางพารา และ ไม้สนเรดิเอต้าไพน์ จากการวิจัยในการผลิตสินค้า จากวัตถุดิบต่างๆ ใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

 ใช้ “ไม้เศรษฐกิจ ” เพื่อลดโลกร้อนกันดีกว่า
ไม้ยางพารา เป็นไม้เศรษฐกิจของไทยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ ใช้เวลาสั้น เพียงอายุ 20-30 ปี น้ำยางหมด ตัดได้ ไม้สนเรดิเอต้าไพน์ (Radiata pine) เป็นไม้สนโตเร็วนำเข้าจากประเทศเมืองหนาว ไม้สนมีอายุประมาณ 35-60 ปี ต้นโต สามารถตัดได้ เมื่อตัด 1 ต้น จะต้องปลูกเพิ่ม 2-3 ต้น
ส่วน เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ต้องใช้เวลายาวนานมาก กว่าจะเกิดขึ้นทดแทนได้

วัตถุดิบที่ใช้คือ ไม้ยางพารา และ ไม้สนเรดิเอต้าไพน์ จากการวิจัยในการผลิตสินค้า จากวัตถุดิบต่างๆ ใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

  • การผลิตชิ้นงานไม้ใช้พลังงานประมาณ 350 KWH/M3
  • การผลิตคอนกรรีตใช้พลังงานประมาณ 700  KWH/M3
  • การผลิตเหล็ก ใช้พลังงานประมาณ 46,000 KWH/M3
  • การผลิตอลูมิเนียม ใช้พลังงานประมาณ 141,500  KWH/M3