โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ ไม้จ้อยส์ : 081-519-4374 พาเลทไม้ : 085-441-4536
Tel : 034-466240-1 , 034-832060-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com , sales2@cpdsawmill.com

TH/EN/CN


 

PL-010

Eco pallet 1100x1100x100 mm.
Cheap and good for exporting.

พาเลทไม้ ขนาด 1100x1100x100มม. ราคาถูกเหมาะสำหรับการส่งออก